Lysning i skogen. Min svoger Ernst har tatt dette bildet også