Om å sette gode spor - spor fra hjertet til hjertet.
Ernst Ove Grongstad har tatt dette bildet