Ingen er en øy - vi hører sammen - skapt til omsorg, felleskap og respekt
Ernst Ove Grongstad har tatt dette bildet.