Jeg har plukket blomster. Lerskallen - Åmot på Modum sommmeren 1964 eller 1965..