Terningkast 6 til deg selv!

Terningkast 6 til deg selv,
til livet ditt og alt du har mestret,
bare du har alle sakspapirene på det,
bare du vet hva livskampen har kostet.

Andre ser bare små brikker,
hele puslespillet ser kun du,
de kan baktale og fordømme,
du bærer sannheten i ditt liv.

Du har klatret og kjempet,
mistet fotfeste i ulent terreng,
reist deg igjen og tatt nye skritt,
ensomhet var en fast følgesvenn.

Din fjellklattring ble ikke nevnt i avisen,
din Galdhøpiggvandring har skjedd i ditt indre,
den har da vært like krevende for det,
kanskje enda tøffere fordi applausen uteble.

Hvorfor er så mange helt blinde,
hva er farlig med å forgylle andres vei?
Tenk for en forskjell om noen kunne si;
Jeg har sett hva du strever med, jeg beundrer DEG!!!

Vær raus og tålmodig med deg selv,
se etter solstreif fra Skaperens varme.
Guds kappefold i denne verden,
om andre svikter - du kan klage til han.