Nyheter;

 

 

KulFebruar 2018

Skam - under avsnittet Pustehull.

Veien blir til - under avsnittet Pustehull

Hva er viktigst? - under avsnittet Pustehull

KulMai 2017

LIvets skole - under avsnitt Pustehull

 

Kul Mars 2017

Når noen ser deg - under avsnitt Pustehull

 

KulJanuar 2017

Under avsnitt nyere dikt: Fem på tolv.

Under avsnitt pustehull. Blomstergjødning og hestens syn....

 

KulOktober 2016

    Avsnitt: NYere dikt: Det regner

 

SmilerMars 2016

    Under avsnitt: Pustehull - Se barna.

    Under avsnitt : Nyere dikt - Venterom 4

   Under avsnitt: Nyere dikt - Håndtrykk (fornyet det)

   Under avsnittet: Pustehull - Grunnpilarene i livet

   

 

SmilerJuni 2015

SmilerNyere dikt: Sol og mørke

 

Smiler
Januar 2015

Smiler Under avsnittet :Pustehull - Du er viktig

     
August 2014
SintLIvslandskap - En rød tråd.
Smiler Nyere dikt - Det som er viktig

Mars 2014
Smiler Bilder fra mitt liv - avsnitt Vår - nye bilder

Mai 2013
SmilerUnder avsnittet Pustehull: Flink nok pike.

Februar 2013
SmilerUnder avsnitt Livslandskap finner du Reisen tilbake
SmilerUnder avsnitt LIvslanskap finner du; Skaden min og meg
SmilerUnder avsnitt Pustehull finner du: Kaldt før soloppgang.
SmilerNyere dikt - avsnitt: Håp i møte med. Diktet E6.

Januar 2013
Smiler stortNyere dikt. Diktet:  Håpet i møte med en ny uke.