En Løvetann.

 

 

En løvetann,

en rot så dyp,

en egen kraft,

en vilje uten ende,

truende for noen,

I veien for andre.

Livet for meg.

 

En løvetann,

den presser seg frem,

den tråkkes ned,

den reiser seg igjen,

den hindres ikke av asfalt,

den gule fargen setter spor.

En løvetann varmer og utfordrer.

 

 

En løvetann,

noen plukker den,

noen ser dens skjønnhet,

noen vil fjerne røttene deres,

noen bruker tøffe metoder,

samme hva de gjør.

Løvetannen bare vokser.

 

En løvetann,

 skaperkraft,

en trasskule i livet,

den kan føle seg ensom,

noen misforstår dens budskap,

den har dypere klangbunn.

Noen ser at løvetannen er ekte.

 

En løvetann,

den har også en sol i seg,

mange trenger akkurat det,

De får hvile og ny kraft i dens nærhet….

 

 Skrevet i Februar 2009                      Anne Lise R