En skigard!

 

Vi trenger alle en skigard,                    Hvem kan du stole på,       

men hvor skal den stå?                          hvem vil  forstå deg?

Et vern mot det onde,                           Spørsmål, spørsmål,

en frihet til det gode.                           hvem kan gi svar?

 

Din skigard har en grind                        Det kan gå dager og år

der ikke alle slipper inn                         med smerte og sår.

Respekt for andres grenser                   Smerten tapper din kropp

er det ikke alle som enser.                   og du er nær ved å gi opp.

 

Kanskje bærer du på sår      ,                Skigard og stengt grind

møtt noen som ikke forstår?                 Slipper ingen andre inn.

Som ikke godtok et nei,                         Ingen ser din smerte

men såret og krenket deg?                     og uroen i ditt hjerte.

 

Du smelte grinden igjen,                     I et trygt landskap

du slapp ingen inn.                              kan du åpne litt opp..

Bare kaos og forvirring                       De hører ditt stopp,

I hele kroppen din.                              gir respekt for den du er.

 

                         Skigard med grind på gløtt,

                         en solstråle slipper inn..

                         Nok til å varme ditt hjerte,

                         så noen ser din smerte.