Du duger ikke, sa lærerne på barneskolen og ungdomskolen til meg. De sa også at jeg ikke ville komme langt i livet fordi min faglige utvikling ikke holdt mål. Jeg var en høflig elev og kunne alle salmevers vi hadde i lekse utenat, men ellers var det vist ikke mye positivt med meg i en del læreres øyne. Jeg fikk ekstratimer i skjønnskrift til ingen nytte. Rektor på ungdomskolen var så elskverdig å si at genier skrev sjelden pent.

 Lærerne påpekte det de så som ikke holdt mål. Veldig få spurte hvordan jeg hadde det. Hvorfor klarte jeg ikke å følge med i timen? Hvorfor hadde jeg ikke gjort hjemmeleksene mine? Jeg var så beskjeden og gruet for hver gang jeg måtte si noe i klassen.

 Hvorfor skriver jeg om dette nå? Det jeg her har delt er ikke noe jeg tenker på til daglig. Jeg opplever at lærere er flinkere til å se elevene som hele mennesker i dag. Da jeg gikk i 3 klasse døde moren til en gutt i klassen min. Jeg kan ikke huske at det ble nevnt med et ord på skolen etterpå. I dag er det klare prosedyrer når elever opplever kriser osv. Også i dag finnes det lærere som ikke er egnet til det, men jeg hører også mange gode historier om lærere som ser elevene. En lærer som ser at en elev har det vondt kan gjøre en forskjell til det bedre for barn.

 Jeg savner den samme kompetanse hos noen av våre politikkere. Det er mye snakk om kunnskapssamfunnet og hvor ille det er at elever faller ut av skolesystemet. Jeg savner og blir veldig lei meg for at det er så lite fokus på og kunnskap om hvorfor elever slutter før tiden, hvorfor mange sliter med å følge med i timen osv. Det er ulike årsaker til det, men det må tas på alvor. Livet må måles i mer enn karakterer. Vi trenger å være trygge for å lære om vi er barn eller voksne. Vi trenger også å høre at vi er bra nok. Det er en sang som heter: Du er du og du duger. Alt for mange mennesker må bruke mange år av sitt voksne liv på å bygge opp en god selvfølelse.

 Tenk om våre ledere hadde skjønt hvor stor gevinst det ligger i å gi alle barn en trygg barndom. Vi voksne reagerer om folk feller dommer over oss uten at vi får legge frem vår sak. Hvorfor tåler vi så inderlig vel at barn blir dømt – blir omtalt som dum uten at noen har spurt hvordan de har det?

 Store fine ord i taler uten at det fører til handling er et svik mot barn. Barn trenger voksne som holder ord.

 Alle barn er gode på noe og trenger å få høre det.

 Libe Rieber Mohn sa det så klart på TV for en uke siden. Det verste for barn er voksnes likegyldighet. Vi plikter å si ifra når barn lider og vi skal si ifra til våre ledere som ikke ser barn som hele mennesker.

 Terningkast 6 til alle barn.

 I dag er det kvinnedagen. Det skal væres barnas dag hver dag.

 

 

Tanker fra Trasskulas 8. Mars 2014